ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Κώστας Κοσμάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, μεγάλωσε στην Πάτρα και από το 1986 ζει στην Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (1991), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (1993) και Διδάκτορας Νομική.

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996). Από το 1993 είναι Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης («Παρ’ Αρείω Πάγω» από το 2004), με αποκλειστική ενασχόληση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην αναιρετική διαδικασία ενώπιον των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου.

Το 2013 του απονεμήθηκε το Βραβείο Δημητρίου Μπαμπάκου από την Ένωση Ελλήνων
Ποινικολόγων, ως διάκριση “για το ήθος και την ικανότητα κατά την άσκηση του λειτουργήματος και για την συμβολή στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης”.


Από το 2002 διδάσκει στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αρχικά ως Ειδικός Επιστήμονας, από το 2010 ως Λέκτορας, από το 2016 ως Επίκουρος Καθηγητής και από το 2022 ως Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας. Διδάσκει επίσης από το 2017 στην Εθνική Σχολή Δικαστών  (κατεύθυνση Εισαγγελέων) το μάθημα “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ΙΙΙ – Ναρκωτικά”.

Διετέλεσε (Μάρτιος 2015 – Αύγουστος 2016) Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έχει συμμετάσχει ως μέλος: της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας (από το 1999), του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΜΑ) σε θέματα Κοινωνικού Αποκλεισμού (από το 1999), του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση  της θυματοποίησης και  της εγκληματικότητας των ανηλίκων» – ΚΕΣΑΘΕΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (από το 2010), του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών» – ΚΕΣΦ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (από το 2012) και της “Επιτροπής Ναρκωτικών” του Υπουργείου Υγείας (από το 2017).

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, όπως “για την αναμόρφωση των διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά” (2010), “για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τις τοποθετήσεις ανηλίκων σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής” (2013), “για τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας” (2015), “για τη διαφάνεια του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων” (2016), “για την αξιολόγηση των προγραμμάτων υποκατάστασης στα Καταστήματα Κράτησης του Κορυδαλλού και της Πάτρας, υπό το πρίσμα των αναγκών της σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής” (2016), “για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία” (2017), ενώ είχε την ευθύνη και τον συντονισμό του νομοθετικού έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου (Μάρτιος 2015- Αύγουστος 2016).

Είναι μέλος αρκετών επιστημονικών ενώσεων, όπως του «Διεθνούς Κινήματος Κοινωνικής Άμυνας» (1999), της “Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων” (από το 2008), της “Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας” (από το 2008), της “Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου” (από το 2013), της “Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου” (από το 2014), της “Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου” (από το 2015). Από το 2003 είναι τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη», ενώ από το 2019 είναι επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος ύλης Ποινικού Δικαίου της μηνιαίας νομικής επιθεώρησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμενόπουλος».

Έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε αρκετά Συνέδρια, Συμπόσια, Ημερίδες και Σεμινάρια.

Έχει έντονη συγγραφική δραστηριότητα με βιβλία, επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Δημοσιευμένες εργασίες του:

 1. Σ. Παύλου, Γ. Δημήτραινας, Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2023
 2. Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020.
 3. Κ. Κοσμάτος/ Μ. Μαρτίνης, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια), Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, Αθήνα 2020 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 4. Σ. Παύλου / Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2020 [σελ. 1-58, 67-78, 95-170, 189-242].
 5. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου / Μ. Μητροσύλη / Κ. Κοσμάτος Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 [σελ. 31-58].
 6. Κ. Κοσμάτος σε Α. Χαραλαμπάκης (επιμέλεια): Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 7. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, γ’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, [σελ. 195-356].
 8. Κ. Κοσμάτος / Ε. Φυτράκης / Μ. Μαρκοπούλου, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, σειρά Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, αρ. 23, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016 [σελ. 57-75.]
 9. Κ. Κοσμάτος, Η ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Συγκριτική έρευνα ποινικών αποφάσεων ΑΠ ετών 2008-2011και 1998: ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015.
 10. Κ. Κοσμάτος, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια), Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Β’ έκδοση, Αθήνα 2014 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 11. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Ν. 4139/2013», Γ΄ Έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013.
 12. Κ. Κοσμάτος, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια): «Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 13. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, β’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, [σελ. 45-188].
 14. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Συμπλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009 [Σχόλιο: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009, σελ. 153-184].
 15. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)- Ν. 3459/2006, Β΄ Έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006 [σελ. 31-159].
 16. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 [σελ. 37-147].
 17. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987, όπως ισχύει, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005 [σελ. 36-139, 204-218].
 18. Κ. Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Εμπειρίες, διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του ν. 2071/1992, σειρά Εγκληματο-λογικά, αριθμός 22, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002.
 19. . Κ. Κοσμάτος, Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα, Διδακτορική Διατριβή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 11, Αθήνα-Κομοτηνή 1998.
 20. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο. Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 8, Αθήνα-Κομοτηνή 1997 [σελ. 21-36, 53-58].

Δημοσιευμένες εργασίες του:

 1. Σ. Παύλου, Γ. Δημήτραινας, Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2023
 2. Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020.
 3. Κ. Κοσμάτος/ Μ. Μαρτίνης, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια), Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, Αθήνα 2020 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 4. Σ. Παύλου / Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2020 [σελ. 1-58, 67-78, 95-170, 189-242].
 5. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου / Μ. Μητροσύλη / Κ. Κοσμάτος Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 [σελ. 31-58].
 6. Κ. Κοσμάτος σε Α. Χαραλαμπάκης (επιμέλεια): Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 7. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, γ’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, [σελ. 195-356].
 8. Κ. Κοσμάτος / Ε. Φυτράκης / Μ. Μαρκοπούλου, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, σειρά Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, αρ. 23, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016 [σελ. 57-75.]
 9. Κ. Κοσμάτος, Η ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Συγκριτική έρευνα ποινικών αποφάσεων ΑΠ ετών 2008-2011και 1998: ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015.
 10. Κ. Κοσμάτος, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια), Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Β’ έκδοση, Αθήνα 2014 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 11. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Ν. 4139/2013», Γ΄ Έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013.
 12. Κ. Κοσμάτος, σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια): «Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
 13. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη, β’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, [σελ. 45-188].
 14. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Συμπλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009 [Σχόλιο: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009, σελ. 153-184].
 15. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)- Ν. 3459/2006, Β΄ Έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006 [σελ. 31-159].
 16. Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 [σελ. 37-147].
 17. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987, όπως ισχύει, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005 [σελ. 36-139, 204-218].
 18. Κ. Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Εμπειρίες, διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του ν. 2071/1992, σειρά Εγκληματο-λογικά, αριθμός 22, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002.
 19. . Κ. Κοσμάτος, Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα, Διδακτορική Διατριβή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 11, Αθήνα-Κομοτηνή 1998.
 20. Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο. Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 8, Αθήνα-Κομοτηνή 1997 [σελ. 21-36, 53-58].
 1. Κ. Κοσμάτος, Η κοινωφελής εργασία ως κύρια ποινή, Εισήγηση σε Συνέδριο του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΔΠΘ και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (υπό έκδοση)
 2. Κ. Κοσμάτος, Η αντιμετώπιση των εγκλημάτων των ισχυρών: η πρόσφατη νομοθέτηση για την δίωξη του εγκλήματος της απιστίας σε βάρος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου με θέμα: «Κοινωνική πραγματικότητα, κριτικός λόγος και ποινικό φαινόμενο» (υπό έκδοση)
 3. Κ. Κοσμάτος, Η διεύρυνση των δικαιωμάτων των ανηλίκων υπόπτων ή κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, μετά τον πρόσφατο Ν 4689/2020, The Art of Crime, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό έκδοση)
 4. Κ. Κοσμάτος, Οι νέες νομοθετικές επιλογές στο πεδίο της έκτισης της ποινής, περιοδικό ΑΝΤΙΓΟΝΗ, έκδοση της Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου (υπό έκδοση)
 5. Κ. Κοσμάτος, Σκέψεις για το διαχρονικό δίκαιο στο πεδίο του σωφρονιστικού δικαίου, NOVA CRIMINALIA – Περιοδική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων τ. 14, Δεκέμβριος 2021, σε https://hcba.gr/wp-content/uploads/2022/01/NC-14.pdf
 6. Κ. Κοσμάτος, Κρίση, φόβος και ποινική καταστολή, σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση με τίτλο “Εγκληματολογία: Περίβλεπτον αλεξίφωτον;”, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα 2020, σελ. 209 επ..
 7. Κ. Κοσμάτος, Οι άδειες των κρατουμένων μετά τον Ν 4760/2020, NOVA CRIMINALIA – Περιοδική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αρ. 12, Φεβρουάριος 2021, https://hcba.gr/wp-content/uploads/2021/02/NC-12-2.pdf
 8. Κ. Κοσμάτος, Οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις για το έγκλημα της απιστίας κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων, The Art of Crime, τ. 8, Μάιος 2020, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://theartofcrime.gr/may-2020/
 9. Κ. Κοσμάτος, Διαχρονικό δίκαιο στο πεδίο των ποινικών κυρώσεων του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), NOVA CRIMINALIA – Περιοδική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ειδικό τεύχος “Νέος Ποινικός Κώδικας”, αρ. 8, Ιανουάριος 2020https://hcba.gr/wp-content/uploads/2020/02/NC-8.pdf
 10. Κ. Κοσμάτος / Χ. Λαμπάκης, «Εστίες» διαφθοράς στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, δημοσιευμένο σε Σ. Βιδάλη/Ν. Κουλούρης/Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.): «Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα», εκδ. ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σελ. 185-209.
 11. Κ. Κοσμάτος, Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με το νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019), Ποινική Δικαιοσύνη 2019, σελ. 420 επ.
 12. Κ. Κοσμάτος, Ο ρόλος των Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 948/2016, The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://theartofcrime.gr/nov-2018/
 13. Κ. Κοσμάτος, Η επιβολή των αναμορφωτικών μέτρων στην ελληνική ποινική νομοθεσία, Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 133 επ.
 14. Κ. Κοσμάτος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων στο πεδίο της επιβολής του ποινικού σωφρονισμού, Ποινική Δικαιοσύνη, 2017, σελ. 897 επ. [=σε Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας (επιμ), “Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής”, Συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Μαγγανά, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018, σελ. 461 επ.]
 15. Κ. Κοσμάτος, Η επιβολή του περιοριστικού όρου της παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης, κατά το άρθρο 31 ν. 4139/2013, The Art of Crime, τ. 3, Νοέμβριος 2017, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://theartofcrime.gr/nov-2017/
 16. Κ. Κοσμάτος, Οι αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις στην αναιρετική κρίση: το παράδειγμα της προσέγγισης του ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης, σε Τιμητικό Τόμο Χριστόφορου Αργυρόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 857 επ.
 17. Κ. Κοσμάτος, Η ποινική νομοθεσία στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δημοσιευμένο σε Μ. Γασπαρινάτου (εκδοτική επιμέλεια) «Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης», Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2016, σελ. 390 επ.
 18. Κ. Κοσμάτος, Ξαναγράφοντας τον Σωφρονιστικό Κώδικα, Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Ν 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» σχετικά με τα καταστήματα κράτησης “τύπου Γ΄”, Ποινική Δικαιοσύνη 2014, σελ. 602 επ.
 19. Κ. Κοσμάτος, «Τα εξαρτημένα άτομα στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά», Ποινική Δικαιοσύνη 2013, σελ. 805 επ.
 20. Κ. Κοσμάτος/ Γ. Παπαναστασάτος, Εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη: H αξιολόγηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εξάρτηση του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ Α’: Αποτελέσματα έρευνας στο Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2008, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 86 επ.
 21. Κ. Κοσμάτος/Θ. Χαραλαμπίδης, Ακούσια νοσηλεία σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική, δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Ν.Μπιλανάκη (επιμ.), Ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. Ιατρικά και νομικά ζητήματα στην εφαρμογή του ν. 2071/92, εκδ. Βήτα Ιατρικές εκδόσεις, Αθήνα 2011 [=Παρατηρήσεις σε ΓνωμοδΕισΠρΘεσ 2/2009, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 486 επ.].
 22. Κ. Κοσμάτος, Οι νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των ανηλίκων με το Ν. 3860/2010, Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 804 επ.
 23. Κ. Κοσμάτος, Οι τροποποιήσεις του ν. 3811/2009 στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά, Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 706 επ.
 24. Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά και ακυρωτικός έλεγχος. Έρευνα στις αποφάσεις των ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου για τα έτη 2001-2005, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή κ. Ι.Φαρσεδάκη [υπό έκδοση].
 25. Κ. Κοσμάτος, Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις ελληνικές φυλακές. Τα αιτήματα των κρατουμένων και η απάντησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου του Ν 3727/2008 σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης», Ποινική Δικαιοσύνη 2008, σελ. 1509-1517 (προδημοσίευση συμβολής στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Σ. Αλεξιάδη).21. Κ. Κοσμάτος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008, Ποινική Δικαιοσύνη 2009, σελ. 451 επ.
 26. Κ. Κοσμάτος, Ο εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε ψυχιατρικό ίδρυμα, δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Ορ.Γιωτάκου (επιμ.): «Παρέμβαση στην κρίση: Επείγοντα ψυχολογικά προβλήματα», εκδ. Αρχιπέλαγος, Αθήνα 2008, σελ. 354-380.
 27. Κ. Κοσμάτος, Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών από την ποινική δικαιοσύνη. Συγκριτική έρευνα στις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Σ.Γεωργούλα (επιμ.): «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2007, σελ. 281-294.
 28. Κ. Κοσμάτος, Από τα δικαιώματα στις δυνατότητες: Μια νέα οπτική των δικαιωμάτων των κρατουμένων από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης, Ποινική Δικαιοσύνη 2006, σελ. 916 επ. (προδημοσίευση συμβολής στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ι.Μανωλεδάκη).17. Κ. Κοσμάτος, Σκέψεις για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών, δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Α.Συκιώτου (επιμ.): «Αλλοδαποί στην Ελλάδα: Ένταξη ή περιθωριοποίηση;», Πρακτικά Συνεδρίου που διοργανώθηκε τον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ. τον Νοέμβριο του 2006.
 29. Κ. Κοσμάτος, Πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικές ποινές και απόλυση με όρο (με αφορμή το ΒουλΣυμβΠλημΛαρ 433/2004), Ποινική Δικαιοσύνη 2005, σελ. 463 επ..
 30. Κ. Κοσμάτος, Οι “ευπαθείς” ή “κοινωνικά αποκλεισμένες” ομάδες του πληθυσμού ως θύματα της εμπορευματοποίησης ανθρώπινων οργάνων, Ποινική Δικαιοσύνη 2005, σελ. 348 επ..
 31. Κ. Κοσμάτος, Η άσκηση των δικαιωμάτων ως βασική αφετηρία για την μεταχείριση του ψυχικά ασθενή (με αφορμή την Απόφαση της 19-6-2003 της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το 7967.4/01/6-4-2004 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και την 1421/19-9-2004 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), Ποινική Δικαιοσύνη 2004, σελ. 1400 επ..
 32. Κ. Κοσμάτος, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προβλήματα και προβληματισμοί σε σχέση με το ιατρικό απόρρητο, περ. Ουτοπία, τεύχος 60, 2004, σελ. 97 επ..
 33. Κ. Κοσμάτος, H ανάκληση των ευεργετικά υπολογισθεισών ημερών εργασίας των κρατουμένων, Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 936 επ.
 34. Κ. Κοσμάτος, Ανδρική ομοφυλοφιλία και ποινικοποίηση του φρονήματος. Το παράδειγμα της παρά φύση ασέλγειας του Ποινικού Κώδικα, Χρονικά του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας Δ.Π.Θ., τ. 11-12, 2001, σελ. 51 επ.
 35. Κ. Κοσμάτος, Κοινωνικός αποκλεισμός. Ρυθμίσεις, προβλέψεις και πρακτικές στο χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, Ποινική Δικαιοσύνη 2001, σελ. 83 επ.
 36. Κ. Κοσμάτος, Πρόταση για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και νοσηλεύονται σε μονάδα ψυχτικής υγείας, Αρμενόπουλος 2000, σελ. 1017 επ.
 37. Κ. Κοσμάτος, Το απόρρητο της επικοινωνίας των κρατουμένων. Η νομοθετική πρόβλεψη και η πρακτική της εφαρμογή, Υπεράσπιση 2000, σελ. 423 επ.
 38. Κ. Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε Ψυχιατρική Μονάδα. Μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις: οι περιπτώσεις της αναβολής της δίκης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και της κήρυξης της συζήτησης ως απαράδεκτης, Υπεράσπιση 1998, σελ. 913 επ.
 39. Κ. Κοσμάτος, Η “απομόνωση” και η “καθήλωση” των ψυχικά ασθενών που εγκλείονται στο ψυχιατρείο. Βασικοί προβληματισμοί, Αρμενόπουλος 1998, σελ. 125 επ.
 40. Κ. Κοσμάτος, Σκέψεις σχετικά με την εισαγωγή λόγου δικαστικής άφεσης της ποινής στον απλό χρήστη ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 12 παρ. 3 ν. 1729/87, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2161/930), Υπεράσπιση1997, σελ. 717 επ.
 41. Κ. Κοσμάτος, Σκέψεις σχετικά με το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/92, περ. Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 48, 1994, σελ. 56 επ.
 42. Κ. Κοσμάτος, Το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/92 μετά από ένα έτος εφαρμογής. Έρευνα στην δοκιμασία του στην πράξη, Υπεράσπιση 1994, σελ. 195 επ.
 43. Κ. Κοσμάτος, Σκέψεις σχετικά με την προστατευτική φύλαξη προσώπων κατά το άρθρο 118 π.δ.141/91, Υπεράσπιση 1993, σελ. 1041 επ.
Scroll to Top