Κ. Κοσμάτος, Το μέτρο ασφάλειας του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό ίδρυμα (άρθρα 69-70 ΠΚ): από το παρόν στο μέλλον. Σκέψεις για το ΣχΝ «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής»

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνική Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή 9-10/11/2017, http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos.pdf

Scroll to Top