ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο «Κώστας Κοσμάτος & Συνεργάτες» λειτουργεί από το 1993. Το 2010, ιδρύθηκε η εταιρία «ΚΟΣΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέλη τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Κώστα Κοσμάτο και Μαρία Καραγιάννη. Το 2015 η επωνυμία της εταιρίας τροποποιήθηκε σε «ΚΟΣΜΑΤΟΣ – ΛΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την είσοδο του νέου εταίρου της Χρήστου Λαμπάκη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης. Από το 2021, εκτός από το γραφείο στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 42), η εταιρία μας λειτουργεί  γραφείο και στην Αθήνα (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 37).

Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες -κατά κύριο λόγο- στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη εξειδίκευση παρέχεται στο πεδίο της Αναιρετικής Διαδικασίας ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης καλύπτονται επιλεγμένες θεματικές στο πεδίο του αστικού, διοικητικού και εμπορικού δικαίου.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Διδάκτορας Ποινικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΗ

ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Υπ. ΔΝ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Scroll to Top