ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Η Μαρία Αρχοντή γεννήθηκε στις Σέρρες το 1971.  Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτος εισαγωγής 1989) και δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένη  στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 1996 και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, με εξειδίκευση στο Κτηματολόγιο.  Ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων, αλλά κυρίως ειδικεύεται στο Αστικό (Οικογενειακό Δίκαιο-Διαζύγια-Διατροφές-Επικοινωνία-Δικ Συμπαράσταση, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης,  Δανειολήπτες ) και το Εμπράγματο Δίκαιο (Πτωχευτικό Δίκαιο – Πτώχευση μικρού αντικειμένου, Δίκαιο Εταιριών, Τραπεζικό Δίκαιο, Συμβάσεις-Ιδιωτικά συμφωνητικά, Σύσταση εταιρειών, Σήμα).

Κατά τα έτη 2015 – 2019 διετέλεσε Ειδική συνεργάτης, της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία  «Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ν.Υ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και της τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡIΑ»,  με αντικείμενο την παράσταση για την υπογραφή των προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων με τους επηρεαζόμενους από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ και ακολούθως τη σύνταξη αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων, την έρευνα στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, την νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια υπογραφής των πρωτοκόλλων εισόδου μεταξύ των δικαιούχων και του εργολάβου κατασκευαστή. 

Από το έτος 2021 διατηρεί συνεργασία ως εξωτερικός συνεργάτης του Νομικού   Προσώπου   Δημοσίου   Δικαίου   (Ν.Π.Δ.Δ.)   με   την   επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» («e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την εκπροσώπηση του φορέα σε θέματα διοικητικού και αστικού δικαίου.

Από το έτος 2021 διατηρεί συνεργασία ως εξωτερικός συνεργάτης του  ΝΠΔΔ – ΟΤΑ Β΄ με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε θέματα κτηματολογίου, εμπράγματου δικαίου κλπ.

Scroll to Top