Οικονομικό Έγκλημα

  • Εγκλήματα κατά της περιουσίας (απάτη, απάτη με υπολογιστή, απιστία) 
  • Εγκλήματα κατά των υπομνημάτων (πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης) 
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση)
  • Εγκλήματα κατά του νομίσματος (παραχάραξη) 
  • Εγκλήματα διαφθοράς και σχετικά με την υπηρεσία (δωροδοκία, δωροληψία)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Scroll to Top