ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση υποθέσεων σε όλα τα αντικειμένα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στην Αναιρετική Διαδικασία ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η εταιρία χειρίζεται νομικές υποθέσεις στο πεδίο της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άσκηση και υποστήριξη Προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπου

ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο ασχολείται και με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και συνεργάζεται με ειδικευμένα σε κάθε αντικείμενο δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα

Το δικηγορικό γραφείο «Κώστας Κοσμάτος & Συνεργάτες» λειτουργεί από το 1993. Το 2010, ιδρύθηκε η εταιρία «ΚΟΣΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέλη τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Κώστα Κοσμάτο και Μαρία Καραγιάννη. Το 2015 η επωνυμία της εταιρίας τροποποιήθηκε σε «ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΛΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την είσοδο του νέου εταίρου της Χρήστου Λαμπάκη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης. Από το 2021, εκτός από το γραφείο στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 42), η εταιρία μας λειτουργεί  γραφείο και στην Αθήνα (Καψάλη 7).

Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες -κατά κύριο λόγο- στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σε όλη την Ελλάδα.. Ιδιαίτερη εξειδίκευση παρέχεται στο πεδίο της Αναιρετικής Διαδικασίας ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης καλύπτονται επιλεγμένες θεματικές στο πεδίο του αστικού, διοικητικού και εμπορικού δικαίου.

 

Τελευταία Νέα