Περιγραφή:

Το δίτομο έργο «Ο Νέος Ποινικός Κώδικας» αποτελεί συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του Ν 4619/2019 προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή (δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, εγκληματολόγο κ.λπ.), χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων. Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-234 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 235-469. Στο έργο υπάρχουν και εκτεταμένες αναφορές – συγκρίσεις μεταξύ παλαιού και νέου ΠΚ, που αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια τις νέες ρυθμίσεις και τα σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δικαίου.


 Πίσω
Scroll to Top