Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος
Κώστας Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αφορά στο δίκαιο των...
Συγγραφέας/είς: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου / Μ. Μητροσύλη / Κ. Κοσμάτος
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Μητροσύλη, Κ. Κοσμάτος: Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-654-066-0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...
Scroll to Top