ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ

Ο Ευάγγελος Χριστοδουλόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1995. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2017), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 2021, με βασική ενασχόληση τις υποθέσεις ποινικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει στον συλλογικό τόμο «Λ. Μαργαρίτη, Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας- Ερμηνεία κατ’ άρθρο του ν. 4620/2019, Τόμος Πρώτος, Νομική Βιβλιοθήκη 2021», έχοντας αναλάβει την επιμέλεια των άρθρων 281-300 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, έχει δημοσιεύσει στο νομικό περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η έννοια του κινδύνου και το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών» (βλ. ΠοινΔικ 7/2021 και ΠοινΔικ 8-9/2021) και στο ίδιο νομικό περιοδικό έχει δημοσιεύσει τις παρατηρήσεις του στις ΑΠ 130/2021, Ε΄ Τμ. (ΠοινΔικ 3/2022) και  ΑΠ 224/2021, Ζ΄ Τμ. (ΠοινΔικ 8-9/2022).

Scroll to Top