Κ. Κοσμάτος, Η άσκηση των δικαιωμάτων ως βασική αφετηρία για την μεταχείριση του ψυχικά ασθενή (Απόφαση της 19-6-2003 της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 7967.4/01/6-4-2004 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και ΓνωμΕισΑΠ 1421/19-9-2004)

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη 2004, σελ. 1400 επ.

Scroll to Top