Κ. Κοσμάτος, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προβλήματα και προβληματισμοί σε σχέση με το ιατρικό απόρρητο

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ουτοπία, τεύχος 60, 2004, σελ. 97 επ.

Scroll to Top