Κ. Κοσμάτος, Κοινωνικός αποκλεισμός. Ρυθμίσεις, προβλέψεις και πρακτικές στο χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη 2001, σελ. 83 επ.

Scroll to Top