Κ. Κοσμάτος, Πρόταση για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και νοσηλεύονται σε μονάδα ψυχτικής υγείας

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Αρμενόπουλος 2000, σελ. 1017 επ.

Scroll to Top