Κ. Κοσμάτος/ Γ. Παπαναστασάτος, Εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη, H αξιολόγηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εξάρτηση του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ Α’, Αποτελέσματα έρευνας στο Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2008

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος / Γ. Παπαναστασάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 86 επ.

Scroll to Top