Χ. Λαμπάκης, Η υποχρεωτική αναβολή της δίκης και η «ειδική» αναστολή της παραγραφής κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν 4139/2013

Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη 2013, σελ. 823

Scroll to Top