Κ. Κοσμάτος, Η “απομόνωση” και η “καθήλωση” των ψυχικά ασθενών που εγκλείονται στο ψυχιατρείο. Βασικοί προβληματισμοί

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Αρμενόπουλος 1998, σελ. 125 επ.

Scroll to Top