Κ. Κοσματος, Σκέψεις σχετικά με την εισαγωγή λόγου δικαστικής άφεσης της ποινής στον απλό χρήστη ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 12 παρ. 3 ν. 1729/87, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2161/930)

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Υπεράσπιση 1997, σελ. 717 επ

Scroll to Top