Κ. Κοσμάτος, Ξαναγράφοντας τον Σωφρονιστικό Κώδικα, Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Ν 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» σχετικά με τα καταστήματα κράτησης “τύπου Γ΄”

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη 2014, σελ. 602 επ.

Scroll to Top