Κ. Κοσμάτος, Η επιβολή των αναμορφωτικών μέτρων στην ελληνική ποινική νομοθεσία

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 133 επ

Scroll to Top