Κ. Κοσμάτος, Οι αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις στην αναιρετική κρίση: το παράδειγμα της προσέγγισης του ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων – Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (εκδοτική πρωτοβουλία), Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 857 επ.

Scroll to Top