Κ. Κοσμάτος, Ο ρόλος των Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 948/2016

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Scroll to Top