Κ. Κοσμάτος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων στο πεδίο της επιβολής του ποινικού σωφρονισμού, Συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Μαγγανά, σελ. 461

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος


Περιοδικό/έντυπο: 
Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας (επιμ), “Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής”, Συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Μαγγανά, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018, σελ. 461 επ.

Scroll to Top