ΒΙΒΛΙΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας (και) με ποινικά μέτρα επέφερε ουσιαστικές μεταβολές ως προς τον μέχρι τότε «αντιπροσωπευτικό» ύποπτο,...

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασιλείου Μαρκή, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. Από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα η νομοθεσία για τα ναρκωτικά φαίνεται να εξελίσσεται σε βασικό πεδίο δοκιμασίας του ποινικού συστήματος...

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος - Χ. Λαμπάκης, Συμβολές σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια)

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Α’ έκδοση, Αθήνα 2011, Β’ έκδοση, Αθήνα 2014

Συμβολή στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη ως εξής: Κ. Κοσμάτος, Συστηματική ανάλυση των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού...

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εν λόγω πανεπιστημιακό σύγγραμμα πραγματεύεται τη σύνολη προβληματική του Δικαίου Ανηλίκων. Στα πλαίσια της πρώτης νοηματικής ενότητας (Χ.Δημόπουλος) εξετάζεται με συνοπτικό τρόπο η...

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010

Η τρομοκρατία και οι τρομοκρατικές πράξεις, αν και δε συνιστούν πρόσφατη εγκληματική δραστηριότητα ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων, εντούτοις, λόγω της παγκοσμιοποίησης, γνωρίζουν τελευταία μια διαρκή...

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, β' έκδοση, Αθήνα 2010

Ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων αποτελεί μια πλήρη ανακάθαρση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία ρυθμίζουν την εγκληματικότητα και τη θυματικότητα των ανηλίκων. Προς τούτο, παραθέτονται όλα ανεξαιρέτως τα...

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Από τη συστηματοποίησή της (με το Ν. 1729/1987) και ύστερα, ακόμη και μετά την κωδικοποίηση (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, Ν. 3459/2006), η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά εξελίσσεται...

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006

Το παρόν έργο αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα για την επιστήμη της Θυματολογίας ως ανεξάρτητου και αυτοτελούς νομικού κλάδου. Η διάρθρωση της νομοθετικής ύλης καλύπτει το ισχύον δίκαιο που αφορά στα...

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005

Pages