ΑΠ 570/2018 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. Αναιρείται για για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την στοιχειοθέτηση της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης από κερδοσκοπία

Scroll to Top