ΑΠ 434/2018 – Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς εφάρμοσε τον δυσμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ


ΑΠ 434/2018 – Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς εφάρμοσε τον δυσμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ

Με την παρεαπάνω απόφαση έγινε δεκτό ότι μεταξύ των διατάξεων που ίσχυσαν διαχρονικά -δεδομένου ότι ο χρόνος τέλεσης της πράξης προσδιορίζεται από την προσβαλλόμενη απόφαση από 30/1/2010 έως 29/11/2011- επιεικέστερες είναι οι διατάξεις του ν. 3220/2004 έναντι της εκ νέου τροποποιήσεως αυτού με το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3943/2011 και του άρθρου 20 του ν. 4321/2015, δεδομένου ότι οι επόμενες τροποποιήσεις του ν. 3220/2004 είναι δυσμενέστερες των ανωτέρω (άρθρο 2 παρ. 1 Π.Κ.) αφού για χρέη συνολικού ύψους άνω των 150.000 ευρώ  προβλέπεται βαρύτερη ποινή φυλάκισης τριών (3) τουλάχιστον ετών, έναντι της πρόβλεψης για φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους με το ν. 3220/2004.

Scroll to Top