ΑΠ 687/2018 – ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Ν 1608/1950 – Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη αλλά εκδίκασε κατ’ ουσία την έφεση του κατηγορουμένου σαν να ήταν παρών

ΑΠ 687/2018 – ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Ν 1608/1950 – Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη αλλά εκδίκασε κατ’ ουσία την έφεση του κατηγορουμένου σαν να ήταν παρών

Scroll to Top