ΒΙΒΛΙΑ

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Κώστας Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αφορά στο δίκαιο των ανήλικων δραστών. Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αναλύεται σε...

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος / Μ. Μαρτίνης

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Συμβολές Κ. Κοσμάτου / Μ. Μαρτίνη στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019), υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής...

Συγγραφέας/είς: Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020

Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 50-133 ΠΚ (Ν 4619/2019, όπως ισχύει με Ν 4637/2019), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020, ISBN 978-960-...

Συγγραφέας/είς: Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ/Μ.ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ/Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Μητροσύλη, Κ. Κοσμάτος: Η ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-654-066-0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο έργο «Ποινική Μεταχείριση...

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος

Εκδόσεις: Τόπος, Αθήνα 2018

Συμβολή Κ. Κοσμάτου, ως επιστημονικού συνεργάτη, στο Λεξικό Εγκληματολογίας, υπό την επιστημονική επιμέλεια των Καθηγητών Κ. Σπινέλλη, Ν. Κουράκη και Μ. Κρανιδιώτη, στα λήμματα: -ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (E: drugs...

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018

Συμβολή Κ.Κοσμάτου στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του...

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος/ Χ. Λαμπάκης

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018

Συμβολές, ως επιστημονικοί συνεργάτες, στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙΙ, στις θεματικές του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας, υπό την επιμέλεια των Καθηγητών Ν. Ανδρουλάκη, Λ. Μαργαρίτη και...

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και πράξη, γ' έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας (και) με ποινικά μέτρα επέφερε ουσιαστικές μεταβολές ως προς τον μέχρι τότε «αντιπροσωπευτικό» ύποπτο,...

Συγγραφέας/είς: Ν. Παρασκευόπουλος / Κ. Κοσμάτος

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασιλείου Μαρκή, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. Από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα η νομοθεσία για τα ναρκωτικά φαίνεται να εξελίσσεται σε βασικό πεδίο δοκιμασίας του ποινικού συστήματος...

Pages