Άρθρα και Μελέτες

Κ. Κοσμάτος, Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με το νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019), Ποινική Δικαιοσύνη 2019, σελ. 420 επ.

Στην μελέτη εξετάζονται —από άποψη ουσιαστικού, αλλά και δικονομικού δικαίου— οι διατάξεις που αφορούν στα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, οι οποίες αρχικώς εισήχθησαν στον προϊσχύσαντα ΠΚ με τον Ν 4509/2017.

Κ.Κοσμάτος: Ο νέος ποινικός κώδικας επιφέρει εξορθολογισμό ποινών, Άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, Δευτέρα 13/5/2019

Στο σύνδεσμο https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/194988_o-neos-poinikos-kodikas-epif... μπορείτε να διαβάσετε Άρθρο του Κώστα Κοσμάτου στην Εφημερίδα των Συντακτών της 13/5/2019  με θέμα: "Ο νέος ποινικός κώδικας επι

Λεξικό Εγκληματολογίας, εκδ. Τόπος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018

Συμβολή Κ. Κοσμάτου, ως επιστημονικού συνεργάτη, στο Λεξικό Εγκληματολογίας, υπό την επιστημονική επιμέλεια των Καθηγητών Κ. Σπινέλλη, Ν. Κουράκη και Μ. Κρανιδιώτη, στα λήμματα:

-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (E: drugs, D: Drogen /Suchtgift , F: stupéfiants/ drogue)

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος Πρώτος (άρθρα 1-234), Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018

Συμβολή Κ.Κοσμάτου στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα:

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιμέτρηση της ποινής

Άρθ. 79 [Δικαστική επιμέτρηση της ποινής] Σελ. 652

Pages