Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4670/2020 "Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου" (ΦΕΚ Α' 24711-12-2020)

Νόμος 4760/2020 "Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου" (ΦΕΚ Α' 24711-12-2020)

ΝΟΜΟΣ 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρ. 6 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις"

ΝΟΜΟΣ 4745/2020 : «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α' 214/6.11.2020) .

 

NOMOΣ 4689/2010 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ" (ΦΕΚ Α' 103/27-5-2020)

ΝΟΜΟΣ 4689/2020 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541,2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.

ΝΟΜΟΣ 4686/2019 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 96/12-5-2020)

ΝΟΜΟΣ 4686/2019 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 96/12-5-2020)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ από 15/7 έως 31/8 - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ από 15/7 έως 31/8

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στο ΣχΝ για Κύρωση της ΠΝΠ της 30-3-2020

ΝΕΑ ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων [ΦΕΚ Β 864/2020]

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176
"Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020" (ΦΕΚ Β' 864/15-3-2020)

Pages