Νομοθεσία

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) και ο  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019).

ΔΕΙΤΕ την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΣχΠΚ σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebd...

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε το ψηφισθέν ΣχΝ: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e...

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη"

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια  ψυχιατρική περίθαλψη"

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΝΟΜΟΣ 4596/2019 "Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9-3-2016....."

ΝΟΜΟΣ 4596/2019 "Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 21325 οικ./2018 (ΦΕΚ Β’ 5315/27-11-2018) «Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.

Pages