ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠ 411/2020 - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ που τελέστηκαν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης. ΑΝΑΙΡΕΙ την προσβαλλόμενη απόφαση και ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ...

ΑΠ 313/2020, Ζ' Ποινικό Τμήμα. ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ η καταδικαστική απόφαση για μεταφορά στο ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτων χωρών

ΑΠ 264/2020 - ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ - ΑΝΑΙΡΕΙ - ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ - ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΠ 259/2020 - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ - ΑΝΑΙΡΕΙ - ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ αρ. 464 ΠΚ

Αριθμός 2033/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ευφροσύνη Καλογεράτου - Ευαγγέλου, Πηνελόπη Παρτσαλίδου...

Αριθμός 1481/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Ιωάννη Μαγγίνα, Ερωτόκριτο...

ΑΡΙΘΜΟΣ 1381/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Διονυσία Μπιτζούνη, Βασιλική Ηλιοπούλου, Μαρία...

Pages