ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας (επιμ), "Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής", Συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Μαγγανά, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018, σελ. 461 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 739 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 133 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2017, σελ. 897 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: The Art of Crime, τ. 3, Νοέμβριος 2017, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://theartofcrime.gr/nov-2017/
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνική Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή 9-10/11/2017, http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos.pdf
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη 11-12/5/2017, http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos_narkvtika.pdf
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (εκδοτική πρωτοβουλία), Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 857 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, εκδ. Σάκκουλα, Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 23, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 57 επ.

Pages