Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τέθηκε από σήμερα 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου ποινικού κώδικα, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38882/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις. Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα σε http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9834
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Scroll to Top