Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τέθηκε από σήμερα 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις. Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα σε http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9994. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Scroll to Top