ΝΟΜΟΣ 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρ. 6 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις”

Scroll to Top