ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ”

Στον σύνδεσμο http://www.medlawbioethics.gr/index.php/el/news/65-2-2  μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις της επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο “Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων” που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΜΙΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και  το Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην Θεσσαλονίκη στις 7 Απριλίου 2016.

Εισηγητές:

Δημήτριος Σεβρής, Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας ΨΝΘ “Ακούσια νοσηλεία: Δικαίωμα στη θεραπεία ή/και δικαίωμα στην ελευθερία;”

Μαρία Μαρκοπούλου, Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής ΨΝΘ “Θεραπεία και εγκλεισμός ακαταλόγιστων ασθενών: Μύθοι και πραγματικότητα”

Ευτύχης Φυτράκης, Δρ. Ν. – Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Η στέρηση της ελευθερίας για λόγους ψυχικής υγείας”

Κώστας Κοσμάτος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας: προβλέψεις και προβλήματα στα 23 χρόνια εφαρμογής”

Συντονισμός συζήτησης: Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Scroll to Top