7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ”

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ”

Στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=TBh69yu28tw&feature=youtu.be μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις του 7ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών την 15η & 16 η Απριλίου 2016 στην Πάτρα με Θέμα «Το δικαίωμα υπερασπίσεως στην ποινική δίκη – Όψεις και όρια».

Οι εισηγήσεις και η στρογγυλή τράπεζα κλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων όπως το δικαίωμα υπερασπίσεως σε διασυνοριακές διαδικασίες, το δικαίωμα συνηγόρου στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα υπερασπίσεως και το δικηγορικό απόρρητο, η συλλογή αποδείξεων, το δικαίωμα υπερασπίσεως σε ειδικές κατηγορίες διαδικασιών, το δικαίωμα υπερασπίσεως σε παράλληλες και εναλλακτικές διαδικασίες, η νομική βοήθεια κ.α.

Στον σύνδεσμο http://www.dspatras.gr/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5… μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα των εισηγήσεων.

Scroll to Top