Σχέδιο Νόμου: “Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη”

Σχέδιο Νόμου: “Ακούσια  ψυχιατρική περίθαλψη”

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

Το Σχέδιο Νόμου, τα Παραρτήματά του και την σχετική Εισηγητική Έκθεση μπορείτε να δείτε σε http://www.opengov.gr/yyka/?p=2832

Scroll to Top