ΠΔ 96/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” (ΦΕΚ Α’ 136/11-9-2017)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” (ΦΕΚ Α’ 136/11-9-2017)

Scroll to Top