Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Κατ’ άρθρο ερμηνεία (τόμος Ι), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020

Συμβολές Κ. Κοσμάτου / Μ. Μαρτίνη στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019), υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα:

Άρθ. 79 [Δικαστική επιμέτρηση της ποινής] …Σελ. 612

Άρθ. 80 [Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής] …Σελ. 631

Άρθ. 81 [Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας] …Σελ. 640

Άρθ. 82 [Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης] …Σελ. 644

Άρθ. 82Α [Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά] …Σελ. 648

Άρθ. 83 [Μειωμένη ποινή] …Σελ. 651

Άρθ. 84 [Ελαφρυντικές περιστάσεις] …Σελ. 656

Άρθ. 85 [Συρροή λόγων μείωσης της ποινής] …Σελ. 678

Άρθ. 121 [Ορισμός] …Σελ. 991

Άρθ. 122 [Αναμορφωτικά μέτρα] …Σελ. 1003

Άρθ. 123 [Θεραπευτικά μέτρα] …Σελ. 1016

Άρθ. 124 [Μεταβολή ή άρση μέτρων] …Σελ. 1020

Άρθ. 125 [Διάρκεια μέτρων] …Σελ. 1022

Άρθ. 126 [Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων] …Σελ. 1024

Άρθ. 127 [Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων] …Σελ. 1026

Άρθ. 128 [Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων] …Σελ. 1032

Άρθ. 129 [Απόλυση υπό όρο] …Σελ. 1035

Άρθ. 129A [Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση] …Σελ. 1042

Άρθ. 130 [Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους] …Σελ. 1047

Άρθ. 131 [Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους] …Σελ. 1049

Άρθ. 132 [Συρροή] …Σελ. 1050

Άρθ. 133 [Νεαροί ενήλικες] …Σελ. 1053

Βλ. αναλυτικά σε https://www.nb.org/greek/o-neos-poinikos-kodikas.html#product_tabs_descr…

Scroll to Top