ΝΕΑ ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων [ΦΕΚ Β 864/2020]

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176
“Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020” (ΦΕΚ Β’ 864/15-3-2020)

Scroll to Top