ΜΟΕφΘεσ 246/2011 – ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ – Μεταβολή κατηγορίας από ανθρωποκτονία από πρόθεση σε απειλή – Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

ΜΟΕφΘεσ 246/2011

Πρόεδρος Π. Θεοδωρόπουλος Μέλη Μ. Χασιρτζόγλου, Ε. Τουπαδάκη Εισαγγελέας Ε. Μιχαηλίδης

Δικηγόροι Ε. Καυκόπουλος, Ε. Γεωργέλλης, Κ. Κοσμάτος, Στ. Παύλου

“…Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάστηκαν στο Δικαστήριο τούτο, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης αυτής, την απολογία της 1ης κατηγορουμένης στο ακροατήριο και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Περί ώρα 00:30` της 13.3.2001 και στο επί της οδού … αρ…., του Δήμου Πολίχνης ευρισκόμενο ισόγειο κατάστημα-πιτσαρία με το διακριτικό τίτλο «…», που διατηρεί και εκμεταλλεύεται ο Π.Δ., δειπνούσαν στο εσωτερικό του εν λόγω καταστήματος ο A.M. και η τότε μνηστή του και ήδη σύζυγος του Μ.Β., μαζί με ένα φίλο τους, καθήμενοι γύρω από ένα τραπέζι που βρισκόταν σε επαφή με τους προς την ως άνω οδό προσβλέποντες υαλοπίνακες του ως άνω καταστήματος. Σε μικρή απόσταση από το ως άνω κατάστημα και επί της οδού … ήταν σταθμευμένο το με αρ. κυκλ…. ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δευτέρου κατηγορουμένου, εργοστασίου κατασκευής SAAB το οποίο είχε προκαλέσει την προσοχή των ως άνω θαμώνων και το σχολιασμό αυτών λόγω της πολυτελούς κατασκευής του. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προηγουμένως δειπνούσαν σε κάποιο άλλο κατάστημα της ως άνω περιοχής και είχαν κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών, χωρίς όμως να έχουν περιέλθει σε κατάσταση μέθης, κατά τον προαναφερθέντα χρόνο προσήλθαν και επιβιβάσθηκαν στο ως άνω αυτοκίνητο καθήμενοι ο δεύτερος από αυτούς στη θέση του οδηγού και η πρώτη από αυτούς στη θέση του συνοδηγού. Κατ` εκείνη τη στιγμή και πιθανώς ως εκ του ότι η παραπάνω συντροφιά παρατηρούσε μετ` επιμονής το ως άνω αυτοκίνητο και συζητούσαν και γελούσαν μεταξύ τους, οι κατηγορούμενοι εξέλαβαν ως περιφρονητική σε βάρος τους τη συμπεριφορά αυτή, ή ενδεχομένως σε βάρος της πρώτης εξ αυτών και εξ αυτού του λόγου και οι δύο κατηγορούμενοι έκαναν άσεμνες χειρονομίες προς τη συντροφιά του A.M. προς δε ο δεύτερος κατηγορούμενος εξύβριζε αυτούς και ακόμη αφού οπλίσθηκε με ένα πιστόλι μάρκας ] Ρ, SHUER Κ SOHNE 7,6 MM, το οποίο είχε μέσα στο ως άνω αυτοκίνητο του, έστρεψε τούτο απειλητικά» εναντίον του A.M. και της συντροφιάς του. Ο A.M. αντελήφθη την ως άνω κίνηση και ανεκοίνωσε το περιστατικό αυτό στα μέλη της συντροφιάς του και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος Π.Δ. Ο τελευταίος προέτρεψε τον A.M. και τα μέλη της συντροφιάς του να μην αντιδράσουν ούτως ώστε να αναχωρήσουν οι κατηγορούμενοι από την περιοχή χωρίς να δημιουργηθεί επεισόδιο. Πράγματι ο A.M. και τα μέλη της συντροφιάς του παρέμειναν αδρανή, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος κάνοντας χρήση των ηχητικών οργάνων του αυτοκινήτου του, για να προκαλέσει τον A.M. και τη συντροφιά του, άφησε να κυλήσει προς τα εμπρός το αυτοκίνητο του, ούτως ώστε τούτο να πλησιάσει στο ως άνω κατάστημα και όταν αυτό βρέθηκε πλησίον των υαλοπινάκων αυτού και κατέναντι της συντροφιάς του Α.Μ., ενεχείρησε το πιστόλι του στην πρώτη κατηγορουμένη, η οποία παρεμβαλλόταν μεταξύ αυτού και της ως άνω συντροφιάς, και άνοιξε το παράθυρο της θύρας του συνοδηγού, οπότε η πρώτη κατηγορουμένη, αφού εξήγαγε το χέρι της από το ανοικτό πλέον παράθυρο, επυροΒόλησε, ευρισκομένη σε απόσταση τριών περίπου μέτρων από τους υαλοπίνακες του ως άνω καταστήματος, έσωθεν των οποίων εκάθητο η συντροφιά του A.M. όχι όμως εναντίον του A.M. ή των μελών της συντροφιάς του, αλλά κατηύθυνε τη Βολίδα στο πάνω μέρος του υαλοπίνακος (τζαμαρίας) του ως άνω καταστήματος, του προς την οδό … προσβλέποντος. Η εν λόγω βολίδα αφού ετρύηησε τον εν λόγω υαλοπίνακα (χωρίς να θραύσει αυτόν) καρφώθηκε σε εσωτερικό τοίχο του ως άνω καταστήματος, πιθανώς της κουζίνας αυτού, αμέσως κάτω από την ψευδοροφή αυτού και σε ύψος περίπου 3,80 μέτρων από το δάπεδο αυτού. Η πρώτη κατηγορουμένη δεν επιχείρησε νέον πυροβολισμό παρά το ότι το εν λόγω πιστόλι ήταν γεμάτο καθώς έφερε ένα φυσίγγιο στη θαλάμη του και πέντε (5) ακόμη φυσίγγια στον προσαρμοσμένο σ` αυτό γεμιστήρα του. Μετά τη ρίψη του ως άνω πυροβολισμού οι δύο κατηγορούμενοι ανεχώρησαν αμέσως από τον ως άνω τόπο και συνελήφθησαν βραδύτερον έξω από άλλο κέντρο διασκέδασης με τον τίτλο «…». Οι κατηγορούμενοι, μέχρις ότου επισυνέβη το ως άνω περιστατικό, ήσαν εντελώς άγνωστοι με τους A.M. και τη συντροφιά αυτού ως και του ιδιοκτήτη της ως άνω πιτσαρίας Π.Δ., και ως εκ τούτου δεν προϋπήρχε κάποια διένεξη ή διαφορά μεταξύ αυτών. Από τα ως άνω προκύψαντα πραγματικά περιστατικά καθίσταται φανερό ότι η εκ μέρους του δεύτερου κατηγορουμένου πρόταξη του ως άνω πιστολιού εναντίον του Α.Μ. και των μελών της συντροφιάς του καθώς και η ρίψη του επακολουθήσαντος πυροβολισμού, όχι εναντίον ίου Α.Μ. και της συντροφιάς του, αλλά εναντίον του υαλοπίνακα (τζαμαρίας) του ως άνω καταστήματος, εκ μέρους της πρώτης κατηγορουμένης, αποσκοπούσαν να προκαλέσουν τρόμο και ανησυχία στον A.M. και τα μέλη της συντροφιάς του, τουτέστιν να απειλήσουν αυτούς. Αντιθέτως, κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η πρώτη κατηγορουμένη είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος του A.M. (ή των μελών της συντροφιάς του), έστω και με ενδεχόμενο δόλο, αφού η από απόσταση τριών μέτρων κατεύθυνση της Βολίδας όχι εναντίον του A.M. αλλά προς το πάνω μέρος του υαλοπίνακος και προς την εσωτερική οροφή του καταστήματος δεν ωφείλετο σε αστοχίαν αλλά σε ηθελημένη ενέργεια της πρώτης κατηγορουμένης η οποία δεν εστόχευσε τον A.M. αλλά το πάνω μέρος του υαλοπίνακος. Τούτο συνεπικουρείται και από το ότι οι κατηγορούμενοι και ο A.M. ήσαν εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους και δεν υπήρχε κάποια, σοβαρά ή μη, έρις ή διαφορά μεταξύ αυτών που να ωθούσε την κατηγορουμένη Ν.Α. στην τέλεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σ` αυτό επίσης συνεπικουρεί και το γεγονός ότι η ως άνω κατηγορουμένη μετά τη ρίψη του ως άνω πυροβολισμού δεν επιχείρησε τη ρίψη και άλλων πυροβολισμών και δη εναντίον ανθρώπων. Ο A.M. δεν υπέβαλε εμπροθέσμως έγκληση σε βάρος των κατηγορουμένων για το σε βάρος του τελεσθέν αδίκημα της απειλής. Εντεύθεν το Δικαστήριο αυτό κρίνει ότι η πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για την οποία κηρύχθηκε ένοχη η πρώτη κατηγορουμένη και της απλής συνέργειας σ` αυτήν για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος, κατ` ορθότερον νομικόν χαρακτηρισμόν, φέρει τον χαρακτήρα της απειλής, για την οποία όμως πράξη, διωκομένην κατ` έγκληση κατ` άρθρον 333 παρ. 2 του Π Κ, δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως έγκληση εκ μέρους του παθόντος A.M. ή των μελών της συντροφιάς του. Ως εκ τούτου πρέπει να παύσει οριστικώς η κατά των κατηγορουμένων για την ως άνω πράξη ασκηθείσα ποινική δίωξη, λόγω ελλείψεως εγκλήσεως και παρόδου τριμήνου αφότου οι παθόντες έλαβαν γνώση αυτής και των προσώπων των κατηγορουμένων. Περαιτέρω προέκυψε ότι από το χρόνο τέλεσης (13.3.2001) των λοιπών αδικημάτων για τα οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, ήτοι της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας για την πρώτη κατηγορουμένη και της παράνομης οπλοφορίας για τον δεύτερο κατηγορούμενο, που φέρουν πλημμεληματικό χαρακτήρα, παρήλθεν χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την οκταετία μέχρι την κατά την 16.9.2011 εκδίκαση αυτών και ως εκ τούτου αυτά υπέπεσαν σε παραγραφή και γι` αυτό το λόγο πρέπει να παύσει οριστικά η γι` αυτά ασκηθείσα ποινική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 3,112,113 παρ. 2 και 3 ΠΚ και 310 παρ. 1 εδ. β` ΚΠΔ.
Για τους λόγους αυτούς
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη σε Βάρος της κατηγορουμένης Ν.Α. λόγω ελλείψεως εγκλήσεως και παρόδου της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της για του ότι: […]
Παύει οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε Βάρος της κατηγορουμένης Ν.Α. λόγω παραγραφής του ότι: Στην Π. θεσσαλονίκης στις 13.3.2001, με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα: 1) Στον παραπάνω τόπο και χρόνο, έφερε μαζί της όπλο, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α`, δ` Ν 2168/1993, παράνομα και χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και ειδικότερα έφερε ένα πιστόλι μάρκας J.P. SHUER Κ SOHN SHUL 7,65 MM και έξι φυσίγγια εντός του ως άνω όπλου. 2) Στον παραπάνω τόπο και χρόνο διέπραξε πλημμέλημα με χρήση αντικειμένου που θεωρείται κατά την έννοια του νόμου όπλο και ειδικότερα τέλεσε την ανωτέρω υπό στοιχ. Α` του παρόντος απειλή σε Βάρος του παθόντα A.M., κάνοντας χρήση του ως άνω υπό στοιχ. 1 περιγραφόμενου όπλου και πυρομαχικών.
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη σε Βάρος του κατηγορουμένου Δ.Ε. λόγω ελλείψεως εγκλήσεως και παρόδου της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της του ότι: Στην Π. Θεσσαλονίκης στις 13.3.2001 παρέσχε με πρόθεση απλή συνδρομή στην συγκατη-γορουμένη του Ν.Α., πριν όσο και κατά την τέλεση της διαπραχθείσας εκ μέρους της πράξης της απειλής. Ειδικότερα […]
Παύει οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε Βάρος του κατηγορουμένου Δ.Ε. λόγω παραγραφής του ότι: Στην Π. Θεσσαλονίκης στις 13.3.2001 έφερε μαζί του όπλο, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α`, δ` Ν 2168/1993, παράνομα και χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και ειδικότερα έφερε μαζί του: α) ένα πιστόλι μάρκας J.P. SHUER Κ SHUL 7,65 MM και Β) έξι φυσίγγια εντός του ως άνω πιστολιού….”

Scroll to Top