“Κοινωνική πραγματικότητα, Κριτικός λόγος & Ποινικό Φαινόμενο” 2ο (διαδικτυακό) ΣΥΝΕΔΡΙΟ EEMEKE 24 – 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Κοινωνική πραγματικότητα, Κριτικός λόγος & Ποινικό Φαινόμενο”

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
24 – 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Μέσω διαδικτύου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ http://www.eemeke.org/

Scroll to Top