Κ. Κοσμάτος, Ο ρόλος των Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων, The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κ.Κοσμάτος, Ο ρόλος των Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 948/2016, The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ρόλος των Επιμελητών Ανηλίκων στην ποινική δίκη των ανηλίκων
Scroll to Top