Εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ 9/2020: Απόφαση του ΕΔΔΑ από 18-7-2019 στην προσφυγή Ι.Τ και άλλοι κατά Ελλάδας – Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

Εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ 9/2020: Απόφαση του ΕΔΔΑ από 18-7-2019 στην προσφυγή Ι.Τ και άλλοι κατά Ελλάδας  – Διερεύνηση καταγγελιών για εμπορία ανθρώπων,  σεξουαλική εκμετάλλευση – Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

Scroll to Top