Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος / Χ. Λαμπάκης, Συμβολές σε Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια)
Συμβολή στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη ως εξής: Κ. Κοσμάτος, Συστηματική...
Scroll to Top