Άρθρα και Μελέτες

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος Πρώτος (άρθρα 1-234), Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ έκδοση, Αθήνα 2018

Συμβολή Κ.Κοσμάτου στην Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Α. Χαραλαμπάκη, με ερμηνεία των διατάξεων των εξής άρθρων του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα:

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιμέτρηση της ποινής

Άρθ. 79 [Δικαστική επιμέτρηση της ποινής] Σελ. 652

Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και πράξη, γ' έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Χ.Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και πράξη, γ' έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Μόλις κυκλοφόρησε (Δεκέμβριος 2017): https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/13074/s/dikaio-anilikon...

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ στο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με θέμα: "Ποινικές δικονομικές ακυρότητες (Προδικασία - Κύρια διαδικασία) -Ζητήματα εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας- Ζητήματα εκτέλεσης αποφάσεων πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων"

Στον σύνδεσμο http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos.pdf μπορείτε να διαβάσετε τις εισηγήσεις από το επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών με θέμα : "Ποινικές δικονομικές ακυρότητες (Προδικασία - Κύρια διαδικασία) -Ζητήματα εκτέλεσης πο

Crime Times - Νέο τεύχος Απριλίου 2017

Στον σύνδεσμο http://www.crimetimes.gr/  μπορείτε να διαβάσετε το νέο τεύχος (2) του περιοδικού "Crime Times", που εκδίδεται από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2007-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2007-2016

Pages