Νομοθεσία

ΝΕΑ ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων [ΦΕΚ Β 864/2020]

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176
"Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020" (ΦΕΚ Β' 864/15-3-2020)

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» (ΦΕΚ Α' 187/28-11-2019).

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» (ΦΕΚ Α' 187/28-11-2019).

Νόμος 4637/2019 "Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ A 180/18.11.2019)

Νόμος 4637/2019 "Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ A 180/18.11.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις στα άρθρα 57, 80, 94, 99, 104A και 110Α του Ποινικού Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) και ο  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019).

ΔΕΙΤΕ την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΣχΠΚ σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebd...

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε το ψηφισθέν ΣχΝ: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e...

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη"

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια  ψυχιατρική περίθαλψη"

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Pages