ΑΠ 968/2007 – ΠΑΙΓΝΙΑ – Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, καθώς δεν αναφέρεται καθόλου ότι ο αναιρεσείων είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος κέντρου στα οποία διενεργούνται ή εγκαθίστανται απαγορευμένα παίγνια.

Αριθμός 968/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πολύκαρπο Βούλγαρη, Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Κιτρίδη, Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Κωνσταντίνο Κούκλη-Εισηγητή και Αναστάσιο Λιανό, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Μαρτίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου …. , που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της 3778/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Ιανουαρίου 2006 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 359/2006.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 4 παρ.1α του Ν.3037/2002 όσοι εκμεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα ή άλλους χώρους της παραγράφους του άρθρου 2 στα οποία διενεργούνται ή εγκαθίστανται παίγνια απαγορευμένα κατά τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ. Ως κέντρα ή άλλοι χώροι όπου απαγορεύεται η διεξαγωγή μηχανικά ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά διεξαγομένων παιγνίων, νοούνται ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων κάθε φύσης καθώς και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικό χώρος (άρθρ. 1 στοιχ. β, γ, δ, και άρθρ. 2 παρ.1 Ν.3032/2002).
Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη υπ’αριθμ. 3778/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος του ότι στον …. στις 21-4-2003, ιδιοκτήτης δημόσιου Κέντρου (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) με το διακριτικό τίτλο “….. ” επέτρεψε μέσα σ’αυτό τη διενέργεια ηλεκτρονικά διεξαγομένων παιγνίων, έχοντας εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία μία (1) πλήρη μονάδα Η/Υ με ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος και μάλιστα υπήρχε σε αυτό το τυχερό παίγνιο ” ……. “, αν και αυτό απαγορεύεται.
Στο σκεπτικό της αποφάσεως, ομοίως ο αναιρεσείων αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της καφετέριας με τον διακριτικό τίτλο ” …… ” όπου είχε εγκαταστήσει μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους είχε εγκαταστήσει με κεντρικό τηλεκατευθυνόμενο από αυτόν ή εντεταλμένους υπαλλήλους του, προγραμματισμό, τυχερά παίγνια (κοινώς φρουτάκια ή πεταλούδες), τα οποία έθεσε σε λειτουργία και υπήρχαν θαμώνες έμπροσθεν αυτών, οι οποίοι έπαιζαν, δηλαδή επιδίωκαν να επιτύχουν με τον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή από αυτούς τη διάταξη σε συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα των πεταλούδων, ώστε να κερδίσουν, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση έχαναν το στοίχημα για το κέρδος, στο οποίο από την αρχή απέβλεπαν. Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό, η απόφαση στερείται της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό δεν αναφέρεται καθόλου, ότι ο αναιρεσείων είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος ή του εκμεταλλευομένου, το παραπάνω κέντρο (Καφετέρια), πράγμα, το οποίο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1α του Ν.3037/2002, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη θεμελίωση του ως άνω πλημμελήματος. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ ΚΠΔ πρώτος λόγος της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που εδίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 ΚΠΔ), παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων ως αλυσιτελών.
Για τους λόγους αυτούς
Αναιρεί την υπ’αριθμ. 3778/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2007.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3 Μαΐου 2007.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top