ΑΠ 570/2018 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. Αναιρείται για για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την στοιχειοθέτηση της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης από κερδοσκοπία

Αριθμός 570/2018 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Γεώργα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την 2/2018 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Δημήτριο Τζιούβα, Μαρία Γκανιάτσου, Μαρία Παπασωτηρίου και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου – Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Ιανουαρίου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Ε. Π. του Α., κατοίκου … και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Σεπτεμβρίου 2017 αίτησή του αναιρέσεως, που επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, έλαβε αριθ. πρωτ. …18-9-2017 και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό …/2017.
Αφού άκουσε 
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και συγκεκριμένα ως προς την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση της τέλεσης της πράξης της άμεσης συνέργειας, εκ κερδοσκοπίας, στην κατά συρροή παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα με σκοπό την προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου σε αυτή, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό και συνακόλουθα κατά το περί ποινής και συνολικής ποινής κεφάλαιο και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως, απορριπτομένης κατά τα λοιπά της αίτησης αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, με τη με αριθμ. 7/2017 προσβαλλόμενη απόφαση του, καταδίκασε τον κατηγορούμενο και τώρα αναιρεσείοντα σε συνολική ποινή κάθειρξης 32 ετών με εκτιτέα τα 25 έτη και συνολική χρηματική ποινή 85.000 ευρώ για την αξιόποινη πράξη της άμεσης συνέργειας σε κατά συρροή παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα για προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος με σκοπό πορισμού εισοδήματος.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 88 παρ. 1 περ. α και β του Ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 Ν. 3772/2009, “1.Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της Χώρας ή στο έδαφος κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη τιμωρούνται: α. με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, β. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού”. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: α) θεσμοθετείται ποινικό αδίκημα υπαλλακτικώς μικτό, το οποίο πραγματοποιείται με έκαστο εκ των ανωτέρω τρόπων, από τα πρόσωπα που αποδέχονται να μεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στο έδαφος της ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά ή την προώθηση τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδο τους ως λαθρομεταναστών και β) ότι για την τέλεση του αδικήματος της μεταφοράς ή της προώθησης στο εσωτερικό της χώρας ή της διευκόλυνσης της μεταφοράς ή προώθησης αλλοδαπού, μη έχοντος δικαίωμα εισόδου στο εσωτερικό της χώρας, απαιτείται υποκειμενικώς δόλος είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος. Με το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β του ΠΚ με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής και στην εκτέλεση της κύριας πράξης.
Εξάλλου, η απαιτούμενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ’ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σ’ αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τέλεσης του, διαλαμβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ’ αυτή, εκτός αν αξιώνονται από το νόμο πρόσθετα στοιχεία, για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, πράγμα που δεν συμβαίνει στην ένδικη περίπτωση. Όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα για την πληρότητα της αιτιολογίας, πρέπει, να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναίρεσης της απόφασης αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στην ερμηνευόμενη ουσιαστική ποινική διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή τέτοιας διάταξης υπάρχει όχι μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα στη διάταξη που εφαρμόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, διότι στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού (σκεπτικού) προς το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης, το Τριμελές Εφετείο Θράκης, δικάζοντας κατ’ έφεση, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, με επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ’ είδος αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: “την 01-03-2014 και περί ώρα 03:00 αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της συνοριακής Φύλαξης Φερών σε συνεργασία με άνδρες του …, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση τα υπ’ αριθμ.: α) … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας AUDI, χρώματος μαύρο, β) … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας BMW, χρώματος ασημί, γ) … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας OPEL ASTRA χρώματος ασημί και δ) … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας OPEL VECTRA χρώματος ασημί, και τα οποία εντοπίστηκαν να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στην επαρχιακή οδό … με κατεύθυνση προς Φέρες. Όταν τα ανωτέρω οχήματα αφίχθησαν πλησίον της πόλης των Φερών, οι οδηγοί αυτών στάθμευσαν τα οχήματα, αποβιβάσθηκαν και είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία μεταξύ τους. Κατόπιν τα οχήματα αποχώρησαν από το σημείο. Συγκεκριμένα το υπ’ αριθμ. … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας OPEL ASTRA που οδηγούσε ο 1ος των κατηγορουμένων, Π. () Ε. () του Α., κατευθύνθηκε διάμεσου της πόλης των Φερών προς την αγροτική περιοχή …-Φερών-Έβρου, ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) κατευθύνθηκαν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς τον Κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού. Ειδικότερα το … ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας OPEL VECTRA χρώματος ασημί το οποίο οδηγούσε ο 2ος κατηγορούμενος, G. () S. () του S. με συνοδηγό αυτού τον 3° των κατηγορούμενων, Y. () M. (), του M. στάθμευσε σε κατάλληλο σημείο στον κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού προκειμένου να επιτηρεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να ενημερώνει για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Το υπ’ αριθμ. … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας AUDI, χρώματος μαύρο και υπ’ αριθμ. … ΙΧΕ Αυτοκίνητο, μάρκας BMW, χρώματος ασημί αντίστοιχα κατευθύνθηκαν μέσω του κόμβου … παλαιάς εθνικής οδού προς τον οικισμό του … Φερών Έβρου. Μετά από δέκα λεπτά της ώρας περίπου το BMW κινούμενο αντίστροφα (από τον οικισμό του … προς τον κόμβο …) εισήλθε στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη. Ακολούθως το OPEL ASTRA όχημα κινούμενο από τον οικισμό του … μετέβη στο σημείο επιτήρησης στον κόμβο … Παλαιάς Εθνικής Οδού και αντικατέστησε το OPEL VECTRA.Το τελευταίο αποχώρησε και κινήθηκε επί της επαρχιακής οδού …- Αλεξανδρούπολης με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη. To AUDI S8 χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του A. V., το οποίο έφερε τις με αρ. … πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας κινήθηκε επίσης αντίστροφα (από τον οικισμό του … προς τον κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού), εμφανώς φορτωμένο με μη νόμιμους μετανάστες, με κατεύθυνση προς τον κόμβο … Εγνατίας Οδού, έχοντας ως προπομπό το OPEL ASTRA που οδηγούσε ο πρώτος κατηγορούμενος. Αστυνομικοί ακολούθησαν την πομπή και στον κόμβο … Εγνατίας οδού, σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη στο σημείο επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Το OPEL ASTRA, προπορευόταν και είχε εμφανώς το ρόλο προπομπού αφέθηκε από τους αστυνομικούς να διέλθει από το σημείο ελέγχου και εισήλθε στην Εγνατία με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη, ενώ στο AUDI δόθηκε σήμα στάσης από περιπολικά οχήματα. Ο οδηγός του αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, προσπάθησε να διαφύγει ενεργώντας οπισθοπορεία, με συνέπεια να προσκρούσει σε τρία (3) αστυνομικά οχήματα που ακολουθούσαν, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων μη νομίμων μεταναστών και των αστυνομικών. Ειδικότερα, ενώ αρχικά σταμάτησε το όχημα του, επειδή αναγκάστηκε καθώς έτερο όχημα της αστυνομίας με αρ. κυκλοφορίας ΕΑ- 22408 υπηρεσιακό φορτηγό του έκλεισε την είσοδο προς την Εγνατία Οδό, δεν έσβησε τη μηχανή, αλλά χρησιμοποιώντας την όπισθεν εμβόλισε πρώτα με το όχημα του το περιπολικό που οδηγούσε ο αστυνομικός Σ. Γ. και στη συνέχεια εμβόλισε και τα με αρ. κυκλοφορίας … περιπολικά στα οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί, Σ. Μ., Α. Μ., Μ. Δ. και Κ. Α., ακολούθως δε κατευθύνθηκε προς τον αστυνομικό Δ. Σ., που ήταν πεζός, με πρόθεση τον χτύπησε με το όχημα του στο πόδι, πλην όμως αυτός κατάφερε και αντέδρασε έγκαιρα αποφεύγοντας σοβαρότερο τραυματισμό. Από την ενέργεια του αυτή ο αστυνομικός κινδύνεψε σοβαρά. Στο σημείο αυτό ένας εκ των αστυνομικών ενήργησε βολή με τον υπηρεσιακό του οπλισμό προς τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, σε σημείο που να μη θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών, προσπαθώντας να εκφοβίσει τον οδηγό και να τον ανακόψει. Ωστόσο, ο οδηγός άλλαξε πορεία διαφεύγοντας και πάλι με την όπισθεν, χτυπώντας τις προστατευτικές μπάρες και το κενό από τα εμβολισμένα οχήματα και τελικώς εισήλθε στην Εγνατία από άλλη είσοδο. Τελικά, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο του λόγω μηχανικής βλάβης στην χιλιομετρική ένδειξη 639, Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας-Κήπων στο ύψος του οικισμού της Πυλαίας και διέφυγε πεζός με δύο (2) επιβαίνοντες. Πλησίον του οχήματος ανευρέθησαν εννέα (9) μη νόμιμοι μετανάστες και τρείς (3)στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου οι οποίοι και στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων. To OPEL ASTRA οδηγούμενο από τον 1 “κατηγορούμενο, ακινητοποιήθηκε επί της Εγνατίας οδού πλησίον του κόμβου ΒΙ.ΠΕ., ενώ το OPEL VECTRA, στο οποίο επέβαιναν οι δεύτερος και τρίτος κατηγορούμενοι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία ΣΤ.Ε.Κ. στον κόμβο Λουτρών. To BMW διέφυγε της σύλληψης. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων ο πρώτος κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή και οι δεύτερος και τρίτος των κατηγορουμένων απλή συνδρομή σε αγνώστους δράστες-αυτουργούς οι οποίοι με τα με αρ. κυκλοφορίας α) … ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας AUDI, χρώματος μαύρου και β) … ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW χρώματος ασημί παρέλαβαν από τα εσωτερικά σύνορα της Χώρας και ειδικότερα αφού εισήλθαν από τον κόμβο Βρυσούλας και κατευθύνθηκαν στον οικισμό … που βρίσκεται πολύ κοντά στον ποταμό Έβρο σε αγροτική περιοχή παρέλαβαν υπηκόους τρίτων χωρών και ειδικότερα τους: 1) Υπήκοο Σομαλίας, γυναίκα (επ) M. () S. του H. και της H. η μ. γεν 1-1-1998 τόπος γεν Σομαλία κάτ. ομοίως, 2) Υπήκοο Σομαλίας, άνδρα (επ) A. () M. του A. και F. ημ.γεν 1-1-1993 τόπος γέν Σομαλία κατ. ομοίως, συνοδεύων την ανήλικη αδελφή του 2α): Υπήκοο Σομαλίας κορίτσι (επ) A. () A. του A. και F. ημ.γεν 1-1-1997 τόπος γέν Σομαλία κάτ. ομοίως 3) Υπήκοο Σομαλίας, άνδρας (επ) H. () A. του … και της K., ημ.γεν 1-1-1993 τόπος γέν Σομαλία κάτ. ομοίως, 4) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) O. () M. του A. και S. ημ. γεν 2-9-1991 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 5) Υπήκοο Ιρακ, άνδρας (επ) A. ()O. του A. και J. ημ. γεν 2-7-1991 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 6) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) A. () B. του A. και B. ημ. γεν 1-1-1996 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 7) Υπήκοο Ιράκ, ασυνόδευτος ανήλικος (επ) B. () A. του A. και J. ημ. γεν 1-1-1998 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 8) Υπήκοο Ιράκ, γυναίκα (επ )Α. () F. του A. και Α. ημ. γεν 1-1-1983 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 9) Υπήκοο Ιράκ, γυναίκα (επ) Α. () Z. του A. και Α. ημ.γεν 1-1-1992 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 10) Υπήκοο Ιράκ άνδρας (επ) Α. () A. και Α. η μ. γεν. 1-1-1972 τόπος γεν. γεν Ιράκ κατ. ομοίως 11) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) Α. () U. του A. και Α., ημ. Γεν. 1-1-1983 τόπος γεν. Ιράκ, κατ. ομοίως, υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη Χώρα προκειμένου να τους προωθήσουν περαιτέρω στο εσωτερικό της Χώρας. Τις πράξεις τους αυτές διέπραξαν με σκοπό πορισμού εισοδήματος”. Στη συνέχεια με το διατακτικό της η προσβαλλόμενη απόφαση κήρυξε ένοχο το πρώτο κατηγορούμενο και τώρα αναιρεσείοντα Π. Ε. του Α. κατά λέξη του ότι “Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, με πρόθεση παρείχε άμεση συνδρομή σε αγνώστους δράστες-αυτουργούς του κακουργήματος της κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα παραλαβής από τα εσωτερικά σύνορα με σκοπό την προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου σε αυτή, πράξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, κατά την τέλεση και στην εκτέλεση της εν λόγω ποινικά κολάσιμης πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος. Συγκεκριμένα στις 1-3-2014 και περί ώρα 3:00 π.μ. με πρόθεση ως οδηγός του με αριθμού κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας OPEL ASTRA χρώματος ασημί, κατευθύνθηκε διαμέσου της πόλης των Φερών προς την αγροτική περιοχή …-Φερών-Έβρου όπου μετέβη σε κατάλληλο σημείο στον κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού προκειμένου να επιτηρεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να ενημερώνει τους λοιπούς συνεργούς του για τυχόν παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων. Ο 2ος των κατηγορουμένων, G. () S. () του S. και της S., ως οδηγός και ο 3ος, Y. () M. (), του M. ως οδηγός και ο 3ος, Υ. (επ) M. (ον) του M. και της P., ως συνοδηγός του με αριθμού κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας OPEL VECTRA χρώματος ασημί, μετέβησαν σε κατάλληλο σημείο στον κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού προκειμένου να επιτηρούν προς όλες τις κατευθύνσεις και να ενημερώνουν τους λοιπούς συνεργούς τους για τυχόν παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων. Ο άγνωστος οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας BMW χρώματος ασημί μετέβη μέσου της Παλαιάς Εθνικής οδού στον κόμβο … παλαιάς εθνικής οδού και μέσου αυτού προς τον οικισμό του … Φερών Έβρου και μετά από δέκα λεπτά της ώρας περίπου κινήθηκε αντίστροφα (από τον οικισμό του … προς τον κόμβο …) προκειμένου να επιτηρεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να ενημερώνει τους λοιπούς συνεργούς του για τυχόν παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων. Δέκα λεπτά αργότερα περίπου κινήθηκαν ως προπομποί του με αριθμό πλαισίου … αυτοκίνητο μάρκας AUDI χρώματος μαύρου το οποίο έφερε τις υπ’ αριθμ. … πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση του, επί του οποίου είχαν επιβιβασθεί υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Με τις πράξεις αυτές παρείχε άμεση συνδρομή σε αγνώστους δράστες-αυτουργούς οι οποίοι με τα με αρ. κυκλοφορίας α) … ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας AUDI, χρώματος μαύρου και β) … ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW χρώματος ασημί παρέλαβαν από τα εσωτερικά σύνορα της χώρας και ειδικότερα αφού εισήλθαν από τον κόμβο … και κατευθύνθηκαν στον οικισμό … που βρίσκεται πολύ κοντά στον ποταμό Έβρο σε αγροτική περιοχή παρέλαβαν υπηκόους τρίτων χωρών και ειδικότερα τους: 1)1) Υπήκοο Σομαλίας, γυναίκα (επ) M. () S. του H. και της H. η μ. γεν 1-1-1998 τόπος γεν Σομαλία κάτ. ομοίως, 2) Υπήκοο Σομαλίας, άνδρα (επ) Α. (ον) M. του A. και της F. ημ.γεν 1-1-1993 τόπος γέν Σομαλία κατ. ομοίως, συνοδεύων την ανήλικη αδελφή του 2α): Υπήκοο Σομαλίας κορίτσι (επ) A. () A. του A. και F. ημ. γεν 1-1-1997 τόπος γέν Σομαλία κάτ. ομοίως 3) Υπήκοο Σομαλίας, άνδρας (επ) H. () A. του Ι. της K., ημ.γεν 1-1-1993 τόπος γέν Σομαλία κάτ. ομοίως, 4) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) O. () M. του A. και S. ημ. γεν 2-9-1991 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 5) Υπήκοο Ιρακ, άνδρας (επ) A. ()O. του A. και J. ημ. γεν. 2-7-1991 τόπος γέν. Ιράκ κάτ. ομοίως, 6) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) A. () B. του A. και B. ημ. γεν 1-1-1996 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 7) Υπήκοο Ιράκ, ασυνόδευτος ανήλικος (επ) B. () A. του A. και J. ημ. γεν 1-1-1998 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 8) Υπήκοο Ιράκ, γυναίκα (επ )Α. () F. του A. και Α. ημ. γεν 1-1-1983 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 9) Υπήκοο Ιράκ, γυναίκα (επ) Α. () Z. του A. και Α. ημ.γεν 1-1-1992 τόπος γέν Ιράκ κάτ. ομοίως, 10) Υπήκοο Ιράκ άνδρας (επ) Α. () A. και Α. η μ. γεν. 1-1-1972 τόπος γεν. γεν Ιράκ κατ. ομοίως 11) Υπήκοο Ιράκ, άνδρας (επ) Α. () U. του A. και Α., ημ. γεν. 1-1-1983 τόπος γεν. Ιράκ, κατ. ομοίως, υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη Χώρα προκειμένου να τους προωθήσουν περαιτέρω στο εσωτερικό της Χώρας. Τις πράξεις του αυτές διέπραξε με σκοπό πορισμού εισοδήματος”.
………………………………………..
Στην περίπτωση καταδίκης κατηγορούμενου κατ’ άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3385/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 Ν. 3772/2009, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της περίπτωσης β’ , μεταξύ των οποίων και αυτή της τέλεσης της πράξης από κερδοσκοπία, η απαιτούμενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ’ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, πρέπει να καταλαμβάνει και αυτές (επιβαρυντικές περιστάσεις). Εξάλλου, η επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από κερδοσκοπία συντρέχει όταν ο δράστης αποβλέπει στον πορισμό εισοδήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, ως ήδη ελέχθη, με την προσβαλλομένη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάστηκε για το έγκλημα της άμεσης συνέργειας σε παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα για προώθηση στο εσωτερικό της Χώρας κατά συρροή, (δώδεκα) υπηκόων τρίτων χωρών, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος από δράστη, που ενεργεί με σκοπό πορισμού εισοδήματος, δηλαδή, εκ κερδοσκοπίας. Ως προς την επιβαρυντική όμως περίπτωση της εκ κερδοσκοπίας τέλεσης της πράξης, δεν υπάρχει αιτιολογία, καθόσον ούτε στο σκεπτικό, ούτε και στο διατακτικό της απόφασης, αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει συμφωνία με τους μεταφερθέντες λαθρομετανάστες ή οποιονδήποτε άλλο άγνωστο δράστη περί συνολικής ή κατά μεταφερόμενο άτομο χρηματικής αμοιβής και ποίας. Επομένως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης (αρθρ. 510 παρ. 1 περ. Δ’ ΚΠΔ) σχετικός λόγος αναίρεσης. Μετά από αυτά, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση αναίρεσης και συγκεκριμένα κατά το σκέλος του λόγου της, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση της κατά το άρθρο 88 παρ. 1 περ. β Ν. 3386/2005 σε συνδυασμό με άρθρο 46 παρ. 1 εδ β Π.Κ. άμεσης συνέργειας σε κατά συρροή παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα για προώθηση στο εσωτερικό της Χώρας (δώδεκα) υπηκόων τρίτων χωρών, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος από δράστη, εκ κερδοσκοπίας, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό και συνακόλουθα κατά το περί ποινής ως προς την πράξη αυτή και συνολικής γενικά ποινής κεφάλαιο της και να παραπεμφθεί η υπόθεση για εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ, αφού είναι δυνατή η σύνθεση του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Αναιρεί εν μέρει την με αριθμ. 7/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό.
Παραπέμπει την υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος της για νέα εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Απορρίπτει κατά τα λοιπά την με αριθμ. πρωτ. …18-9-2017 αίτηση του Ε. Π. του Α., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, για αναίρεση της με αριθμ. 7/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2018. 
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 29 Μαρτίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                                                                                                                                                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Scroll to Top