ΑΠ 1275/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τέλεσης

Αριθμός 1275/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.98/2017 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρτεμισία Παναγιώτου – Εισηγήτρια, Χρήστο Βρυνιώτη, Ιωάννη Μαγγίνα και Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Μαρτίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Παντελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Ιωάννη Ηρειώτη και Κωνσταντίνο Κοσμάτο, και του Χ2 που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του Σταύρο Παπαγερμανό, για αναίρεση της υπ’ αριθ. …../2016 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας.
Το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες – κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ…………. αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ….
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους του αναιρεσείοντος, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει εν μέρει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

“….Όσον αφορά όμως την κατάφαση της επιβαρυντικής περίστασης της κατ’ επάγγελμα τέλεσης εκ μέρους των αναιρεσειόντων της ανωτέρω αξιόποινης πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, το Δικαστήριο δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα, το Δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του αναφορικά με τη συνδρομή της επιβαρυντικής αυτής περίστασης, δέχτηκε τα ακόλουθα: «… είναι δε δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, αφού από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει για τη διαφυγή τους στο εξωτερικό, προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος …». Με την παραδοχή όμως αυτή το Δικαστήριο της ουσίας δεν διέλαβε την προσβαλλόμενη απόφασή του την, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκθέτει τα πραγματικά και αναγκαία εκείνα περιστατικά που θεμελιώνουν την επιβαρυντική αυτή περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξης, με τη μορφή της υποδομής που φέρεται ότι είχαν διαμορφώσει οι δράστες και κατ’ επέκταση το σκοπό αυτών για πορισμό εισοδήματος, η δε σχετική με το ζήτημα αυτό αιτιολογία, εξαντλείται στην επανάληψη της φρασεολογίας της διατάξεως του άρθρου 13 στοιχ. στ’ εδ. β’ του ΠΚ, παραλείποντας μάλιστα τη φράση «με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης». Η παραδοχή δε της προσβαλλομένης ότι οι αναιρεσείοντες είχαν διαμορφώσει υποδομή (χωρίς μάλιστα την αναφορά κανενός δηλωτικού αυτής στοιχείου) για τη διαφυγή τους στο εξωτερικό, κάθε άλλο παρά πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης από την μεριά τους υποδηλώνει, ούτε κάτι τέτοιο συνάγεται έστω και εμμέσως εξ αυτής, αφού, σύμφωνα με τη λογική των πραγμάτων, αν κάποιος έχει σχεδιάσει τη φυγή του στο εξωτερικό, τούτο δε σημαίνει τίποτα άλλο παρά μόνο ότι θέλει με κάθε τρόπο να αποφύγει την ποινική του καταδίωξη για την αξιόποινη πράξη που διέπραξε στο εσωτερικό. Εν όψει τούτων, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας εσφαλμένα εφάρμοσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 13 στοιχ. στ’ εδ. β’ του ΠΚ παραβιάζοντας την εκ πλαγίου, κατά τους βάσιμους περί τούτου, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ, πρώτο λόγο αναίρεσης του … και τρίτο λόγο αναίρεσης του … .

Μετά ταύτα και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι αναίρεσης προς έρευνα, πρέπει, κατά παραδοχή ως βάσιμων των ανωτέρω πρώτου λόγου αναίρεσης του … και τρίτου λόγου αναίρεσης του …, να αναιρεθεί εν μέρει ως προς τους αναιρεσείοντες αυτούς η προσβαλλόμενη απόφαση και δη μόνο κατά τη διάταξή της περί συνδρομής στο πρόσωπο αυτών, αναφορικά με την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, της επιβαρυντικής περίστασης της κατ’ επάγγελμα τελέσεως αυτής καθώς και ως προς την περί ποινής ως προς την πράξη αυτή διάταξή της και συνακόλουθα, ως προς τον … και ως προς το περί συνολικής ποινής κεφάλαιό της και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση κατά το αναιρούμενο ως άνω μέρος της στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ), …….”.

Scroll to Top